Subskrypcja Newslettera
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Hager Polo Sp. z o.o. . z siedzibą w Tychach przy
ul. Fabrycznej 10 podanych wyżej danych osobowych w celu uzyskania przeze mnie dostępu do narzędzi, usług, rozwiązań i informacji o produktach będących w kręgu moich zainteresowań lub przedstawiania mi informacji o nich. Podstawą prawną zgody jest art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz egzekwować swoje prawo do prywatności, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
© Copyright 2022 — Hager Polo Sp. z o.o. | Polityka Prywatności | Cookies