Ladda ner

"Prefabricerat byggande - krafttag för bättre resultat"

En rapport från Hager Magasin om framtiden för prefabricerat byggande

Kan prefabricerade hus lösa byggsektorns stegrande prisutveckling? Exterter hävdar att byggbranschen kommer tvingas automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen om man ska kunna nå en bredare marknad, eller behålla den man har. Ladda ner och läs vår rapport om prefabricerat byggande.

Personuppgifter